Warsztaty dla zakupowców “Kompetencje i rozwój w zakupach”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla zakupowców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, które odbędą się pierwszego dnia Targów PCI Days (19 czerwca 2024 r.) o godz. 13:00.Bezpłatny udział dla uczestników Targów PCI Days po wcześniejszej rejestracji

Zakres tematyczny warsztatów

 • Czym są kompetencje zakupowe i kapitał kompetencyjny? Eksploracja kluczowych umiejętności i niezbędnej wiedzy dla efektywności działu zakupów
 • Wpływ kompetencji zakupowych na wartość dla organizacji. Jak Twoje umiejętności przyczyniają się do sukcesu firmy?
 • Relacja między poziomem zaawansowania działu zakupów a wymaganymi kompetencjami: analiza wpływu rozwoju działu na potrzebne umiejętności.
 • Znaczenie kompetencji w różnych kategoriach zakupowych: rozróżnienie specyfik kompetencji w poszczególnych obszarach zakupów.
 • Kompetencje kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym: dostosowywanie się do zmieniającego się świata Vuca.
 • Rozwój Umiejętności Zakupowych: praktyczne metody i narzędzia rozwoju.
 • Perspektywy kariery w zakupach: możliwości awansu i rozwój ścieżek zawodowych w dziale zakupów.
 • Przyszłość w dziale zakupów: prognozy i tendencje dla funkcji zakupowej.

Odbiorcy

 • Dyrektorzy Zakupów,
 • Kierownicy/Managerowie Zakupów,
 • Liderzy/Managerowie Kategorii Zakupowych,
 • Kupcy,
 • Specjaliści ds. Zakupów,
 • Specjaliści ds. Zaopatrzenia.

Prowadząca: 

Pani Agnieszka Piątkowska z firmy Big Fish

 • Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający prawie 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla globalnych organizacji. Partner w międzynarodowej firmie rekrutacyjno-szkoleniowej Big Fish specjalizującej się w obszarze procurement & supply chain. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej, wyższej i najwyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami rekrutacyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w tzw. projektach typu green field – rekrutacja kadry zakupowej dla nowych inwestycji. Członek międzynarodowego zespołu przeprowadzającego ocenę kompetencji kandydatów.
 • Autorka książek „Zarządzanie karierą w zakupach” i „Zarządzanie karierą i zawodowa zmiana w zakupach” www.karierawzakupach.pl oraz Przywództwo w świecie VUCA https://helion.pl/ksiazki/przywodztwo-w-swiecie-vuca-jak-byc-skutecznym-liderem-w-niepewnym-srodowisku-agnieszka-piatkowska,podevu.htm#format/d
 • Od 2009r wykłada „Zarządzanie karierą w zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie zakupami”.
 • Menedżer projektów rozwojowych m. in. dedykowanych Akademii Zakupowych obejmujących rozwój miękkich i twardych kompetencji zakupowych. Autorka ponad 50 kompetencji zakupowych (stanowiskowe, społeczne, menedżerskie).
 • Dyplomowany Asesor – Akademia Asesora – Ernst & Young Academy of Business. Twórca modeli kompetencyjnych i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”).
 • Doradca i trener kariery, twórca narzędzi do zarządzania karierą wielu artykułów związanych z tematyką zarządzania i rozwoju kariery. Coach współpracujący w ramach programów „Career transitioning/outplacement” z wyższą kadrą menedżerską.
 • Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (zarządzanie – stopień magistra, studia prowadzone w języku angielskim) oraz Bradford University (International Business Management, stopień magistra, studia prowadzone w języku angielskim), SGH (Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching, studia podyplomowe), Akademii Leona Koźmińskiego (Controlling Personalny  oraz Menedżer Szkoleń – studia podyplomowe) oraz Uniwersytetu SWPS (Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji– studia podyplomowe).

Serdecznie zapraszamy!

Translate »