Oferta wystawowa jest skierowana do przedstawicieli firm
produkujących leki i kosmetyki:

 • właścicieli zakładów,
 • prezesów,
 • pracowników działu badań i rozwoju,
 • pracowników działu jakości i bezpieczeństwa,
 • pracowników laboratoriów,
 • pracowników działu zaopatrzenia,
 • pracowników działu utrzymania ruchu,
 • technologów,
 • inżynierów procesów,
 • pracowników działu planowania produkcji,
 • pracowników działu pakowania,
 • dyrektorów ds. sprzedaży i marketingu,
 • decydentów w działach zakupów,
 • przedstawicieli instytucji,
 • uczelni i firm z otoczenia branży.
Translate »