Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dotyczące walidacji środków do dezynfekcji i sporobójczych zgodnie ze wskazówkami cGMP, normami UE i EPA oraz najnowszymi danymi naukowymi. Warsztaty odbędą się pierwszego dnia Targów PCI Days (19 czerwca 2024 r.) o godz. 10:30. Bezpłatny udział dla uczestników Targów PCI Days po wcześniejszej rejestracji

Zakres tematyczny warsztatów

Normy EN dotyczące walidacji środków sporo, bio i grzybobójczych zostały zaktualizowane odpowiednio w 2018 i 2019 roku. Najnowsze badania naukowe wskazują na występowanie białek powierzchniowych, ułatwiających adhezję mikroorganizmów, dodatkowo w Annex 1: 2022 zostało podkreślone znaczenie czyszczenia dla skuteczności dezynfekcji. Strategia czyszczenia i dezynfekcji jest kluczowym elementem CCS, dlatego powinna być opracowana zgodnie z zasadami QRM,a prawidłowy proces walidacji powinien być przeprowadzony w oparciu o przeznaczenie środka dezynfekcyjnego, uwzględniając realistyczne czasy kontaktu.

Odbiorcy

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników firm farmaceutycznych, w szczególności z Laboratoriów Mikrobiologicznych, Działów Kontroli Jakości oraz Produkcji.

Najbardziej zainteresowane warsztatami będą firmy, które zajmują się sterylną produkcją leków, ale także wszystkie te które produkują sterylne krople do oczu czy też kwas hialuronowy dla kosmetologii estetycznej oraz firmy, które rozważają wprowadzenie takiej produkcji.

Prowadzące: 

Paola Lazzeri [en]

Paola Lazzeri pochodzi z Włoch, jest częścią Veltek Associates, Inc. na stanowisku Technical Sales Manager Europe. Paola od około 18 lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi przy definiowaniu dedykowanych planów czyszczenia i dezynfekcji. Wspiera Firmy w tematyce walidacji środków dezynfekcyjnych zgodnie z cGMP oraz zgodnie z normami EPA i EN.

Amina Józefowska [pl]

Jest częścią Veltek Associates, Inc. na stanowisku Regional Sales Manager od 5 lat, a  od 17 lat współpracuje z laboratoriami przy doborze sprzętu, technik badawczych i stosowanych odczynników, w zgodzie z najnowszymi standardami i wymaganymi normami.

Serdecznie zapraszamy!

Translate »