Od idei do wdrożenia nowej receptury niejednokrotnie mija wiele długich miesięcy. Technolog tworzący recepturę powinien być zapoznany z możliwościami produkcyjnymi i parkiem maszynowym, a na etapie projektowania powinien tak zaplanować proces, aby był on możliwy do wykonania w większej skali.

W zaprezentowanym wykładzie zostaną przedstawione problemy jakie mogą wystąpić w czasie powiększania skali procesów technologicznych. Są to nie tylko problemy wynikające z rozbieżności w budowie aparatury, ale także wynikające z właściwości surowców. Omówione problemy i ich rozwiązania są poparte doświadczeniem w procesie wdrażania receptur do produkcji wielkotonażowej.

Serdecznie zapraszamy na wykład, który jest dobrą okazją do dyskusji i wspólnego rozwiązania problemów, które napotykamy w trakcie powiększania skali procesów technologicznych.

 

Translate »