“Potencjał w kreatywności”

“W ramach tego wykładu na Targach PCI Days 2019 opowiem jakie efekty przynosi kreatywność. Będę poruszał się w obszarze design’u szeroko pojętego z pochyleniem w stronę design’u opakowań kosmetycznych. Rozpocznę anegdotami z pracy dydaktycznej, następnie podzielę się wiedzą z zakresu wdrażania nowych produktów, a zakończę krótką prezentacją efektów mojej pracy zawodowej.”

Dr Grzegorz Nawrot

Wynalazca, projektant wzornictwa przemysłowego, nauczyciel uniwersytecki, autor książek z firmy

Bech Packaging Sp. z o. o.

 

Translate »