Wśród wystawców targów PCI Days nie zabraknie także producentów opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. 📦

Opakowania dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego odgrywają kluczową rolę w ochronie produktów przed zanieczyszczeniami, utratą jego skuteczności i wpływem środowiska. Wymagania stawiane opakowaniom farmaceutycznym i kosmetycznym oraz stosowanym maszynom pakującym zdecydowanie różnią się od tych w innych branżach, ponieważ poddawane są one rygorystycznym regulacjom i normom w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, ochrony produktów oraz zgodności z przepisami prawnymi.

🟣 Opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne powinny być dostosowane do warunków przechowywania produktów oraz przetestowane pod kątem stabilności chemicznej i fizycznej.
🟣 Opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne muszą sprostać ciągle zmieniającym się trendom, powinny być atrakcyjne dla klientów, łatwe w użyciu oraz dostosowane do formy i konsystencji produktu.
🟣 Rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem skłania producentów do stosowania opakowań przyjaznych dla środowiska, takich jak opakowania z recyklingu lub biodegradowalne.
🟣 Etykieta na opakowaniach farmaceutycznych i kosmetycznych powinna zawierać informacje o składnikach, terminie ważności produktu i sposobie jego użycia.

W ciągu dwóch dni targowych będziecie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze wytwarzania opakowań dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Swoją ofertę z sektora opakowań przedstawią między innymi firmy takie jak: Polpak Packaging, LUCAD, Akson, Etidruk Etykiety.pl ,Unicom, Berry Global, Inc., Alu-Lids.

Zapraszamy serdecznie!

Translate »