Szanowni Państwo, program jest na etapie tworzenia, więc będzie ulegał zmianom. Prosimy śledzić zmiany na bieżąco.

Kosmetyczna Strefa Inspiracji

19 czerwca – środa

20 czerwca – czwartek

Farmaceutyczna Strefa Inspiracji

19 czerwca – środa

20 czerwca – czwartek

Warsztaty i konferencje

19 CZERWCA – ŚRODA (I dzień Targów)

1. „Nowe wyzwania w mikrobiologicznym bezpieczeństwie produktów kosmetycznych: środowisko-produkt-opakowania”

Prowadzący: dr Piotr Nowaczyk – Centrum Badań i Innowacji
Sala: B
Godziny: 10:30-12:30
Rejestracja: Michał Wierzbicki, bok@drnowaczyk.com tel. +48 519 553 321
Branża: kosmetyka

Opis:

Celem konferencji będzie odpowiedź na aktualne wyzwania związane z bezpieczeństwem produktów kosmetycznych. Tematyka będzie dotyczyła aktualnych problemów związanych z zakażeniem produktów kosmetycznych w Europie, jak również zagadnień dotyczących Zielonego Ładu okiem mikrobiologa. Ważne będzie także spojrzenie na coraz poważniejszy problem biofilmu w zakładach produkcyjnych i możliwości diagnostyczne mikroorganizmów.


2. „Rozwój kompetencji w dziale zakupów”

Prowadzący: Agnieszka Piątkowska – Big Fish
Sala: B
Godziny: 13.00 – 15.00
Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ
Branża: farmacja, suplementy diety, kosmetyka

Agenda:

 • Czym są kompetencje zakupowe i kapitał kompetencyjny? Eksploracja kluczowych umiejętności i niezbędnej wiedzy dla efektywności działu zakupów
 • Wpływ kompetencji zakupowych na wartość dla organizacji. Jak Twoje umiejętności przyczyniają się do sukcesu firmy?
 • Relacja między poziomem zaawansowania działu zakupów a wymaganymi kompetencjami: analiza wpływu rozwoju działu na potrzebne umiejętności.
 • Znaczenie kompetencji w różnych kategoriach zakupowych: rozróżnienie specyfik kompetencji w poszczególnych obszarach zakupów.
 • Kompetencje kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym: dostosowywanie się do zmieniającego się świata Vuca.
 • Rozwój Umiejętności Zakupowych: praktyczne metody i narzędzia rozwoju.
 • Perspektywy kariery w zakupach: możliwości awansu i rozwój ścieżek zawodowych w dziale zakupów.
 • Przyszłość w dziale zakupów: prognozy i tendencje dla funkcji zakupowej.

Odbiorcy:

 • Dyrektorzy Zakupów,
 • Kierownicy/Managerowie Zakupów,
 • Liderzy/Managerowie Kategorii Zakupowych,
 • Kupcy,
 • Specjaliści ds. Zakupów,
 • Specjaliści ds. Zaopatrzenia.

3. Walidacja środków dezynfekujących i sporobójczych zgodnie z wytycznymi cGMP, mormami UE i EPA oraz najnowsza wiedzą naukową

Prowadzący: Paola Lazzeri, Amina Józefowska – Veltek Associates
Sala: C
Godziny: 10.30 – 12.30
Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ
Branża: farmacja
Uwaga: warsztaty odbędą się częściowo w j. angielskim

Opis:

Normy EN dotyczące walidacji środków sporo, bio i grzybobójczych zostały zaktualizowane odpowiednio w 2018 i 2019 roku. Najnowsze badania naukowe wskazują na występowanie białek powierzchniowych, ułatwiających adhezję mikroorganizmów, dodatkowo w Annex 1: 2022 zostało podkreślone znaczenie czyszczenia dla skuteczności dezynfekcji. Strategia czyszczenia i dezynfekcji jest kluczowym elementem CCS, dlatego powinna być opracowana zgodnie z zasadami QRM,a prawidłowy proces walidacji powinien być przeprowadzony w oparciu o przeznaczenie środka dezynfekcyjnego, uwzględniając realistyczne czasy kontaktu.

Odbiorcy:

Pracownicy firm farmaceutycznych, w szczególności z Laboratoriów Mikrobiologicznych, Działów Kontroli Jakości, Działów Produkcji

20 CZERWCA – CZWARTEK (II dzień Targów)

1. CyberBezpieczna Produkcja – Warsztaty dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Prowadzący: Jesper Nilsson Radiflow, Michał Palutkiewicz – Tekniska
Sala: B
Godziny: 10.30 – 12.30
Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ
Branża: farmacja, kosmetyka

Opis:

Podczas warsztatów omówione zostaną m.in. specyficzne wymagania obszaru OT, zagadnienia związane z pełną kontrolą nad siecią, czyli Traffic Engenieering, mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego czy MPLS-TP w wydaniu przemysłowym. W czasie trwania warsztatów, uczestnicy przekonają się jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i monitorowanie systemów przemysłowych w organizacji, a także dowiedzą się, jak dzięki wykorzystaniu specjalistycznych systemów zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłość działania infrastruktury przemysłowej. Poruszone zostaną też m.in. kwestie analizy ryzyka i badania bezpieczeństwa w organizacji, zapisów ustawy KSC oraz wymagań dyrektywy NIS 2. Nie zabraknie rozmów na tematy takie jak inwentaryzacja zasobów sieciowych czy bezpieczny zdalny dostęp serwisowy. Całe warsztaty zostaną oparte o konkretne case study z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Warsztaty skierowane są dla:

– kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla, w szczególności dla plant managerów
– inżynierów automatyków, chcących zgłębiać aspekty inżynierii sieci,
– specjalistów ds. automatyki i systemów sterowania,
– kadry zarządzającej i liderów zespołów OT i IT, kierowników IT, kierowników OT,
Owner-ów obszarów IT/O
– przedstawicieli infrastruktury krytycznej, w szczególności osób odpowiedzialnych za realizację zapisów ustawy KSC, dyrektywy NIS 2,
– specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa technicznego, informacji,
– specjalistów od analizy ryzyka,
– inżynierów automatyków, chcących zgłębiać aspekty cybersecurity,
– inżynierów sieciowych odpowiedzialnych za architekturę sieciową IT/OT.

Translate »