Konferencja dotycząca mikrobiologii produktów kosmetycznych będzie jednym z punktów programu PCI Days 2020

Producenci są zobowiązani do utrzymania najwyższej jakości swoich produktów, także pod względem mikrobiologicznym. Kryteria do wykonywania pomiarów zostały określone w normie PN-EN ISO 17516:2014-01 i muszą być zgodne ze specyfiką danego produktu. Przed dopuszczeniem produktu do sprzedaży, konieczna jest ocena stopnia ryzyka mikrobiologicznego. Wynik takiego badania zależy od obecności czynników promujących wzrost mikroorganizmów, a zatem pozytywnie wpływających na rozwój sprzyjającego mikrośrodowiska. Jednym z kluczowych determinantów umożliwiających rozwój optymalnych warunków dla mikroorganizmów jest woda, stanowiąca w wielu produktach, np. kosmetykach bazowy składnik.

Aktywność wodna

Jak piszą autorzy artykułu ,,Aktywność wodna (aw) jako czynnik niskiego ryzyka mikrobiologicznego”: Miarą wyznaczającą ilość dostępnej wody jest aktywność wodna (aw), będąca stosunkiem ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią badanego roztworu do ciśnienia nad powierzchnią czystej wody z zachowaniem jednakowego ciśnienia atmosferycznego i temperatury.

Maksymalny poziom aktywności wodnej to 1, natomiast dopuszczalny jej wynik według normy, określającej wytyczne dla producentów kosmetyków PN-EN ISO 29621:2017-04, powinien wynosić co najwyżej 0,75. Mimo to produkty, które mieszczą się w tej normie nie powinny być zwalniane z dalszych badań z uwagi na zdolność wielu mikroorganizmów do przetrwania w warunkach o znacznie niższej aw: Wzrost większości bakterii ograniczony jest do aw > 0,90. Niektóre pleśnie i drożdże natomiast wykazują wzrost w niższych wartościach aw – ok. 0,60.

Pozostałe czynniki do trzymania pod kontrolą

Inne czynniki fizykochemiczne, które należy kontrolować w procesie produkcji kosmetyków to: pH, stężenie etanolu (lub innego alkoholu), temperatura napełniania, stężenie rozpuszczalników organicznych, związków alkalicznych (np. amoniak), chlorohydratu glinu i soli czy nadtlenku wodoru. Mimo to aktywność wodna jest bardzo ważnym wskaźnikiem pozwalającym określić poziom ryzyka skażenia mikrobiologicznego. W celu dokonania oceny ryzyka autorzy artykułu sugerują wzięcie pod uwagę co najmniej dwóch z wyżej wymienionych czynników fizykochemicznych oraz np. formę opakowania, czyli sposób dozowania kosmetyku, objętość itp.

Konferencja o mikrobiologii produktów kosmetycznych

Więcej o mikrobiologii produktów kosmetycznych opowiedzą specjaliści z firmy Dr Nowaczyk Centrum Badań podczas konferencji, która odbędzie się w ramach Targów Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020. Szczegóły dotyczące programu merytorycznego wydarzenia poznamy już niebawem. Ponadto na stoiskach wystawienniczych producenci i dostawcy przedstawią aktualną ofertę sprzętów, urządzeń i usług dla laboratoriów w zakładach produkujących kosmetyki i leki.

Laboratoria to nie jedyna specjalność Targów PCI Days. Oferta wystawiennicza obejmuje również opakowania, surowce, maszyny do produkcji, urządzenia etykietujące i znakujące, usługi produkcji marki własnej, usługi logistyczne oraz IT.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast rejestracja jest możliwa poprzez oficjalną stronę internetową www.pcidays.pl.
Więcej informacji o programie targów i ofercie wystawowej znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia oraz na profilach LinkedIn i Facebook.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Targach PCI Days 4 i 5 czerwca 2020 roku w Global EXPO w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6D.

Źródło:
K. Knopik, P. Nowaczyk, Aktywność wodna (aw) jako czynnik niskiego ryzyka mikrobiologicznego, ,,Świat Przemysłu Kosmetycznego” 4/2019, str. 94-96.

Translate »