Podczas organizacji tegorocznej edycji PCI Days koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby nasze targi były bezpiecznym miejscem spotkań. Naszym priorytetem jest wdrożenie wszelkich środków bezpieczeństwa, przy jednoczesnej dbałości o komfort wystawców oraz przebywających na targach gości. Nasz profesjonalny i doświadczony zespół dokłada wszelkich starań, aby nowa normalność była dla naszych gości jak najmniej uciążliwa.

Środki ochrony osobistej, odpowiednia odległość miedzy uczestnikami, częsta dezynfekcja dotykanych elementów, ale również innowacyjne rozwiązania techniczne – o tym wszystkim pamiętamy podczas organizacji jak i trwania wydarzeń.

Uczestników naszego wydarzenia obowiązują precyzyjne procedury, jak np. obowiązkowa rejestracja. Każdy uczestniczący w targach i składa obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

STWARZAMY ODPOWIEDNIE WARUNKI

– Systemy rejestracji online dla zwiedzających.

– Limitowana i w pełni kontrolowana liczba uczestników wydarzeń.

– Regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych, w szczególności : poręczy, guzików w windach oraz klamek, elementów stoisk.

– Regularne czyszczenie filtrów w centrach wentylacyjnych specjalistycznymi środkami biobójczymi.

– Atestowane zamykane kosze na odpady medyczne (maseczki, rękawiczki).

– Wentylacja obiektu pracująca w systemie 100% wymiany powietrza na świeże.

– Pomieszczenie mogące służyć za izolatkę do czasu przybycia odpowiednich służb.

ZAPEWNIAMY ODPOWIEDNIA PRZESTRZEŃ

– Oznakowane, bezpieczne strefy do wejścia, z zachowaniem 2 m odległości pomiędzy osobami.

– Bardzo dobra cyrkulacja powietrza dzięki 12 metrowej wysokości hal i sal konferencyjnych.

– Bezdotykowy system sprawdzania dokumentów.

– Odrębnie drogi komunikacji dla uczestników wchodzących i wychodzących.

– Ruch po obiekcie odbywa się w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia.

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

– Obowiązek zasłaniania nosa i ust przestrzegany przez pracowników, osoby zajmujące się organizacja i uczestniczących w wydarzeniu.

– Każdorazowe obowiązkowe, bezdotykowe mierzenie temperatury osób wchodzących do obiektu.

– Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wszystkich osób wchodzących do obiektu.

– Ogólnodostępne pojemniki z preparatem dezynfekującym rozmieszczone w wielu miejscach w obiekcie.

MINIMALIZUJEMY RYZYKO

– Zwiększenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami do min. 3 metrów.

– System precyzyjnego liczenia osób przebywających jednocześnie w obiekcie.

– Stanowiska rejestracyjne oraz recepcyjne, oddzielone ekranami plexi.

– Wydarzenia zaplanowane w ten sposób, aby unikać zbędnego gromadzenia się osób w jednym miejscu.

– Rezygnacja z dystrybucji materiałów reklamowych na terenie wydarzenia.

KOMUNIKUJEMY

– Akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie targowym.

– Precyzyjne komunikaty i instrukcje w trakcie wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa i zasad higieny.

– Umieszczone w widocznych miejscach materiały edukacyjne (plakaty, plansze) na temat bezpiecznego zachowania.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA PCI DAYS SPEŁNIAJĄ NAJWYŻSZE STANDARDY

Rozwiązania zostały opracowane na podstawie m.in.:

– Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/targi
– Na podstawie wytycznych GIS i WHO
– Wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego)
– Wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów) oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, targi mogą odbywać się od 6 czerwca br.