Patroni Honorowi

Partnerzy Merytoryczni

Sponsor Smyczy Targowych

Patroni Medialni

WPISY

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
Organizacja non-profit reprezentująca interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działająca na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy. PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie obszaru SCM i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr