Wystawa stoisk dla Wystawców otwarta jest w dniach 15 i 16 maja 2019 roku w godzinach 9:00 – 17.00 w Hali nr. 4

Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, Polska

15 kwietnia 2019 roku upływa ostateczny termin akceptacji projektu zabudowy stoisk przygotowywanych przez firmy zewnętrzne oraz zamawiania dodatkowego wyposażenia i mediów

 1. Po przybyciu na miejsce należy się skontaktować z przedstawicielem Organizatora.
 2. Montaż jest możliwy tylko po odebraniu identyfikatorów montażowych.
 3. W halach targowych nie może przebywać nikt bez identyfikatora targowego.
 4. Identyfikatory i komplet materiałów dla wystawców można odebrać w recepcji targów 14 maja.
 5. UWAGA! Identyfikatory otrzymają Państwo na miejscu, nie wysyłamy ich pocztą!
 6. Prosimy o pozostawienie identyfikatorów dla osób przyjeżdżających w terminie późniejszym w recepcji targów, w celu uniknięcia kłopotów z wejściem do hal wystawienniczych EXPO XXI.
 7. Zwracamy uwagę, iż prace montażowe związane z budową stoisk muszą być zakończone najpóźniej do godz. 22.00, dlatego prosimy odpowiednio zaplanować przyjazd oraz prace przygotowawcze stoiska.

DZIEŃ MONTAŻOWY DLA WYSTAWCÓW:

Dzień montażowy: 13 maja (poniedziałek) oraz 14 maja (wtorek):
Montaż stoisk budowanych przez Organizatora odbywa się w godzinach 8.00-22.00*
Aranżacja ekspozycji dla stoisk budowanych przez Organizatora odbywa się 14 maja w godzinach 10.00-22.00*
Montaż stoisk budowanych przez Wystawcę lub firmę przez niego wynajętą odbywa się w godzinach 8.00-22.00*

*/ W uzasadnionych przypadkach godziny pracy mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora i Kierownika Obiektu EXPO XXI po
wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Zgłoszenie musi zawierać formalną deklarację poniesienia przez
zgłaszającego odpowiedniej opłaty za przedłużenie godzin pracy EXPO XXI.
Przedłużenie funkcjonowania EXPO XXI (za jedna halę)
– za każdą rozpoczętą godzinę do 2 godzin – 1000 zł netto
– za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin 3 500 zł netto

Stoiska z zabudową własną
Korzystanie z usług firm budujących stoiska spoza listy firm rekomendowanych przez właściciela obiektu, tj. Warszawskiego Centrum EXPO XXI, związane jest z koniecznością uiszczenia przez nie opłaty licencyjnej na rzecz właściciela obiektu w wysokości 50 zł netto/m2 zabudowywanej powierzchni. Opłata będzie pobrana przez Organizatora od Wystawcy i przekazana do właściciela obiektu. Wykonawcę zabudowy należy zgłosić Organizatorowi do 01.04.2019 na formularzu 3

Firmy rekomendowane przez Warszawskie Centrum EXPO XXI:

 1. Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
 2. Expostyl Sp. z o.o.
 3. Mawer
 4. Markus Marek Wnuk

DNI TARGOWE:

Godziny udostępnienia obiektu dla wystawców podczas dni targowych:

15.05.2019 (środa), godz. 9.00-17.00
16.05.2019 (czwartek), godz. 9.00-17.00

Na stoisku musi być obecny przynajmniej 1 przedstawiciel Państwa firmy od momentu otwarcia hali dla wystawców do momentu jej zamknięcia.

Godziny otwarcia targów dla odwiedzających – środa w godz. 10.00-16.00 oraz czwartek w godz. 10.00-15.30.

DEMONTAŻ ZABUDOWY STOISK I EKSPONATÓW:

16.05.2019 (czwartek) od godz. 15.30.
Wszelkie prace związane z demontażem zarówno eksponatów jak i stoisk muszą być bezwzględnie zakończone do godziny 21.59.

PARKING:

Dzień zabudowy: 3 zł/godz. (samochody osobowe i ciężarowe).
Dzień targowy samochody osobowe: 8 zł/pierwsza godz. i 6 zł/kolejne godziny, maks. 60 zł/doba.
Dzień targowy samochody ciężarowe 20 zł/godz. na parkingu głównym lub 60 zł/doba na parkingu bocznym
Karnet dwudniowy 85 zł, karnet trzydniowy 115 zł (tylko samochody osobowe).

Opłaty wnosi się w automatach w holu głównym oraz na poziomie -1 lub u zarządcy parkingu.
Kontakt do zarządcy parkingu: +48 22 256 7176.
UWAGA: Płatność tylko gotówką na miejscu.

WARUNKI PŁATNOŚCI, FAKTURY:

Warunkiem objęcia stoiska jest pełne uregulowanie należności, wynikających z tego zamówienia, dokonane przelewem w terminie określonym w fakturze proforma na konto Wydawnictwa FARMACOM z dopiskiem – „PCI Days 2019″.
Jeżeli przelew z Państwa strony wymaga dłuższego okresu realizacji – proszę o kontakt mailowy – wystawimy fakturę pro forma w terminie wcześniejszym.

Faktury końcowe:

 • wystawiamy do 14 dni po Targach i wysyłamy pocztą
 • faktury mogą Państwo otrzymać również w formie elektronicznej

ZAMÓWIENIA DODATKOWE SKŁADANE

W DNIU MONTAŻOWYM

1. w przypadku powierzchni zabudowanej:
– wyposażenie w dodatkowe meble będzie realizowane w miarę możliwości i będzie droższe o 50% od ceny podstawowej

2. w przypadku powierzchni niezabudowanej:
– wyposażenie w dodatkowe meble będzie realizowane w miarę możliwości i będzie droższe o 100% od ceny podstawowej

3. zamówienia dodatkowe mediów będą realizowane w miarę możliwości (prąd, woda, sprężone powietrze) i będą droższe o 100%

Uwaga! Wszelkie zamówienia składane podczas targów są płatne na miejscu wyłącznie gotówką. Nie ma możliwości dokonywania płatności przelewem po Targach.

 

NAGŁOŚNIENIE NA STOISKACH:

Maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyć 70 dB. Niedozwolone jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę przejść i sąsiednich stoisk. Jeżeli uczestnik przewiduje, że natężenie hałasu przekroczy próg 70 dB, to powinien wykonać lub zlecić wykonawcy stoiska zamkniętą obudowę stoiska z materiałów dźwiękochłonnych. W EXPO XXI dokonuje się pomiaru natężenia hałasu na przejściach komunikacyjnych przy stoisku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczestnika dopuszczalnego natężenia hałasu, Organizator zastrzega sobie prawo przerwania prezentacji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za poniesione straty lub redukcji opłat za najem powierzchni wystawienniczej i wykonane przyłącze elektryczne.

OCHRONA OBIEKTU:

14/15.05.2019 (wtorek/środa), godz. 22.00 – 08.00
15/16.05.2019 (środa/czwartek), godz. 18.00 – 08.00

Przedstawiciel Wystawcy musi być obecny od momentu otwarcia hali aż do momentu jej zamknięcia. Ochrona obiektu jest przewidziana tylko w wyżej podanych godzinach. W pozostałych godzinach za pozostawione rzeczy na stoisku odpowiada Wystawca.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z regulaminem ubezpieczenie eksponatów na stoisku jest obowiązkiem Wystawcy.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej, indywidualnej ochrony na stoisko w dniach montażowych oraz w dni targowe.

KURIERZY I PRZESYŁKI:

Firmy wysyłające materiały na stoisko kurierem lub pocztą zobowiązane są do odbioru tych materiałów osobiście. Prosimy o zaznaczenie na przesyłce nazwy firmy, której ona dotyczy oraz numeru stoiska na Targach. Konieczna jest obecność przedstawiciela danej firmy na stoisku w momencie przybycia kuriera celem odebrania materiałów (przedstawiciele Organizatora nie dokonują odbioru przesyłek).

USŁUGI ROZŁADUNKOWO – ZAŁADUNKOWE,

DEPOZYT, MAGAZYNOWANIE PUSTYCH OPAKOWAŃ:

Spedytorem Targów PCI DAYS 2019 są firmy ExpoSped Sp. z o.o. oraz Netlog Polska Sp. z o.o.  Wszelkie zapytania, zamówienia i uwagi dotyczące usług spedycyjnych należy kierować bezpośrednio do spedytorów. Organizator nie pośredniczy w kontaktach między wystawcami a spedytorem.

ExpoSped Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
(http://www.exposped.com.pl)
tel./fax +48 (22) 256-71-71 do 73
e-mail: exposped@exposped.com.pl
Netlog Polska Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
(https://www.netlog.de/pl/)
Tel.: +48 (0) 22 256 70 52
e-mail: netlog@netlog.org.pl

W obiekcie EXPO XXI obowiązuje całkowity zakaz palenia!
W dniach montażowych może panować w halach niska temperatura.

Patroni medialni