Zobacz nowości produktowe Targów PCI DAYS 2019!

W tym miejscu znajdą się informacje o zgłoszonych przez wystawców nowościach produktowych.
Ponadto produkty, które zostaną zgłoszone do Konkursu “HIT PCI Days”, będą oznaczone symbolem żarówki:

14 – ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO GALERII INNOWACJI
Prosimy o przesłanie opisu Państwa nowości w języku polskim i angielskim, zdjęcia produktu (580x420px) i logotypu producenta (278x138px). Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania oraz skracania tekstów przekraczających dopuszczalną liczbę znaków.

Uwaga: Każda firma może zgłosić maksymalnie 3 nowości produktowe.

Poniżej znajduje się wizualizacja zamieszczonych produktów wraz z opisem:

Nazwa produktu prezentowanego podczas trwania Targów PCI DAYS 2019
czytaj więcej
Opis nowości produktowej.
Nazwa produktu prezentowanego podczas trwania Targów PCI DAYS 2019
czytaj więcej
Opis nowości produktowej.