15 maja 2019 – środa

Joanna Piłka
Szef Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych - Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
Znaczenie znaków towarowych w budowaniu wartości firm kosmetycznych”

Marka jak również wygląd produktu stanowią istotne elementy promocji oraz strategii tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa oraz produkowanych przez nie towarów. Marka chroniona jako znak towarowy stanowi własność intelektualną firmy. Prawa własności do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, a także prawa autorskie poddawane są procesom wyceny, planowania i zarządzania, i to właśnie one posiadają nadzwyczajny potencjał do kreowania wartości przedsiębiorstwa. Podczas prezentacji powiem jakie korzyści odnosi firma, jeżeli jej znaki podlegają ochronie. Opowiem na jakim etapie należy pomyśleć o ochronie znaku, co daje nam prawo wyłączne na korzystanie ze znaku oraz jaki wpływ na wartość przedsiębiorstwa ma znak towarowy.

dr Joanna Uchańska
Radca Prawny - Grupa Chałas i Wspólnicy
“Ochrona opakowań kosmetycznych – jak to robić dobrze i zabezpieczać się przed konkurencją?”
Magdalena Krulikowska
Scientific & Regulatory Adviser PL - Henkel Beauty Care
Kierunki rozwoju produktów do pielęgnacji i koloryzacji włosów – oczekiwania konsumentów vs. kreowanie potrzeb?”
Łukasz Barbacki
CEO - Barbacki Consulting
“Nowe marki kosmetyczne – urodzaj czy klęska urodzaju?”

Czy nowe marki kosmetyczne, które powstają w Polsce są naprawdę nowe ?
Jak powstaje nowa marka kosmetyczna ? Przepis na zbudowanie.
Po co powstają nowe marki kosmetyczne ?
Czy nowe marki mają szanse na przetrwanie i jakie drogi rozwoju są dla nich możliwe ?
Czy mnogość nowych marek to dobrodziejstwo czy przekleństwo rynku ?
Kto jest wygranym : marki, rynek, konsument, sieci handlowe czy producenci ( private label, opakowań i składników ) ?
Czy warto budować nową markę kosmetyczną ?
Czy to w jakim segmencie będzie marka ma znaczenie dla jej przyszłości oraz właścicieli marki ?

Na te wszystkie pytania już niebawem odpowie Łukasz Barbacki z firmy Barbacki Consulting podczas wykładu na Targach PCI Days 2019.

mgr inż. Magdalena Mysłek
Kierownik Produkcji - N Cosmetics
“Problemy w czasie powiększania skali procesów technologicznych”

Od idei do wdrożenia nowej receptury niejednokrotnie mija wiele długich miesięcy. Technolog tworzący recepturę powinien być zapoznany z możliwościami produkcyjnymi i parkiem maszynowym, a na etapie projektowania powinien tak zaplanować proces, aby był on możliwy do wykonania w większej skali.

W zaprezentowanym wykładzie zostaną przedstawione problemy jakie mogą wystąpić w czasie powiększania skali procesów technologicznych. Są to nie tylko problemy wynikające z rozbieżności w budowie aparatury, ale także wynikające z właściwości surowców. Omówione problemy i ich rozwiązania są poparte doświadczeniem w procesie wdrażania receptur do produkcji wielkotonażowej.

Serdecznie zapraszam na wykład, jest to bardzo dobra okazja do dyskusji i wspólnego rozwiązania problemów, które napotykamy w trakcie powiększania skali procesów technologicznych.

dr Grzegorz Nawrot
Wynalazca, projektant wzornictwa przemysłowego, nauczyciel uniwersytecki, autor książek - Bech Packaging Sp. z o. o.
“Potencjał w kreatywności”

W ramach tego wykładu opowiem jakie efekty przynosi kreatywność. Będę poruszał się w obszarze design’u szeroko pojętego z pochyleniem w stronę design’u opakowań kosmetycznych. Rozpocznę anegdotami z pracy dydaktycznej, następnie podzielę się wiedzą z zakresu wdrażania nowych produktów, a zakończę krótką prezentacją efektów mojej pracy zawodowej.

Unicom International Sp. z o. o.
Airless dispenser – ‘Najnowocześniejsze opakowanie dla kosmetyków i produktów farmaceutycznych”

PANEL DLA ZAKUPOWCÓW (WYKŁAD + WARSZTATY) – SALA KONFERENCYJNA

Agnieszka Piątkowska
Big Fish Polska Sp. z o.o.
Budowanie skutecznych zespołów zakupowych – od funkcji operacyjnej do strategicznej”

Przedmiotem prezentacji będzie omówienie najczęściej występujących struktur organizacji zakupowych. Przedstawimy także różne role jakie mogą pełnić w przedsiębiorstwie (operacyjna/taktyczna/strategiczna). Skupimy się także na przyszłości funkcji zakupowej oraz kompetencjach poszczególnych członków zespołu zakupowego w zależności od tego jaką role pełnią.

Przedstawiamy zarys tematyki skutecznego zarządzania zespołami zakupowymi. Zasygnalizujemy kluczowe kwestie dotyczące struktury działu zakupów, rekrutacji członków zespołu, zarządzania zespołem i własną karierą lidera.

W zależności od wielkości i typu biznesu (jego kompleksowości) mamy do czynienia z różnymi strukturami działu zakupów. Od lokalnych, płaskich struktur zakupowych po globalne dywizje. Najczęściej spotyka się podział struktury względem kategorii zakupowych, projektów lub też względem procesu zakupowego o czym bardziej szczegółowo opowiemy podczas prezentacji.

Renata Olszewska – Jedynak
Big Fish Polska Sp. z o. o.
WARSZTATY
“Narzędzia do planowania strategii zakupowej”

16 maja 2019 – czwartek

mgr farmacji Michał Abendrot
R&D Manager - Dr Koziej Sp.z o.o. Sp.k.
“Nowe kryteria hipoalergiczności produktów kosmetycznych.”

Hipoalergiczność produktów kosmetycznych jest powszechnym oświadczeniem marketingowym, które jest często poszukiwane przez wymagających konsumentów. W świetle nowych wytycznych zawartych w dokumencie technicznym do rozporządzenia 655/2013 należy mieć na uwadze, iż dotychczasowe deklaracje dotyczące hipoalergiczności powinny zostać dostosowane do aktualnych zmian. Podczas wykładu przedstawione zostanie nowe podejście do tematu hipoalergiczności ze wskazaniem najważniejszych substancji powodujących alergie skórne.

Magdalena Metzler
Project Manager - Politech Sp. z o. o.
“Kombinacja metalizacji próżniowej i lakierowania UV – kosztowna rewolucja czy kreatywny rozsądek?”

Opakowania stały się ważną i nieodłączną częścią naszej codzienności, wyraźnie wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem różnorodnych technik zdobień opakowań m .in. kosmetycznych.

Zdobienie opakowań można bez wątpienia nazwać sztuką użyteczną. Dekoracje mają zachwycać wyglądem i być praktyczne, obecnie producenci kosmetyków stoją przed trudnym wyborem rodzaju dekoracji opakowania, wprawdzie jest to element kluczowy przy wyborze właśnie tego produktu przez klienta, ale z drugiej strony producenci chcą minimalizować koszty produkcji. Poszukuje się więc idealnego rozwiązania, poprzez dobór metod zdobień. Kombinacja metalizacji próżniowej i lakierowania UV pozwala uzyskać szeroką gamę kolorystyczną, tym samym napędzając ciągły postęp w technologii dekoracji tworzyw sztucznych lakierami UV. Dodatkowo pozwala uzyskać detale o wysokich walorach estetycznych i znacznej odporności na czynniki fizykochemiczne.

 

 

Iwona Studzińska
Etigraf Sp. z o.o.
„O gustach się nie dyskutuje… – jakie opakowanie kosmetyków kupią konsumenci generacji od X do Z.”
Antoni Mikołajczyk
CRODA
Mikrobiom skóry. Fascynujące odkrycia promujące holistyczne piękno”
dr n. chem. Katarzyna Pękala
Scientific, Regulatory & Public Affairs Manager - L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie
“Naturalny? Organiczny? Ekologiczny? O trendach oraz faktach i mitach w przemyśle kosmetycznym”
Alma Karina Martinez Morales, Kamila Daras
J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG
“Microplastic replacement in cosmetics and natural alternatives to synthetic powders”
dr Piotr Nowaczyk
dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.
“Nowatorskie metody potwierdzania deklaracji marketingowych”

Patroni medialni