Mgr inż. Magdalena Mysłek
Kierownik Produkcji - N Cosmetics
“Problemy w czasie powiększania skali procesów technologicznych”

Od idei do wdrożenia nowej receptury niejednokrotnie mija wiele długich miesięcy. Technolog tworzący recepturę powinien być zapoznany z możliwościami produkcyjnymi i parkiem maszynowym, a na etapie projektowania powinien tak zaplanować proces aby był on możliwy do wykonania w większej skali.

W zaprezentowanym wykładzie zostaną przedstawione problemy jakie mogą wystąpić w czasie powiększania skali procesów technologicznych. Są to nie tylko problemy wynikające z rozbieżności w budowie aparatury ale także wynikające z właściwości surowców. Omówione problemy i ich rozwiązania są poparte doświadczeniem w procesie wdrażania receptur do produkcji wielkotonażowej.

Serdecznie zapraszam na wykład, jest to bardzo dobra okazja do dyskusji i wspólnego rozwiązania problemów, które napotykamy w tracie powiększania skali procesów technologicznych.

Etigraf Sp. z o.o.
“Trendy w etykietach branży kosmetycznej na 2019/2020”
Joanna Piłka
Szef Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych - Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
Znaczenie znaków towarowych w budowaniu wartości firm kosmetycznych”

Marka jak również wygląd produktu stanowią istotne elementy promocji oraz strategii tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa oraz produkowanych przez nie towarów. Marka chroniona jako znak towarowy stanowi własność intelektualną firmy. Prawa własności do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, a także prawa autorskie poddawane są procesom wyceny, planowania i zarządzania, i to właśnie one posiadają nadzwyczajny potencjał do kreowania wartości przedsiębiorstwa. Podczas prezentacji powiem jakie korzyści odnosi firma, jeżeli jej znaki podlegają ochronie. Opowiem na jakim etapie należy pomyśleć o ochronie znaku, co daje nam prawo wyłączne na korzystanie ze znaku oraz jaki wpływ na wartość przedsiębiorstwa ma znak towarowy.

Dr Joanna Uchańska
Radca Prawny - Grupa Chałas i Wspólnicy
“Ochrona opakowań kosmetycznych – jak to robić dobrze i zabezpieczać się przed konkurencją?”
Magdalena Metzler
Project Manager - Politech Sp. z o. o.
“Kombinacja metalizacji próżniowej i lakierowania UV – kosztowna rewolucja czy kreatywny rozsądek?”

Opakowania stały się ważną i nieodłączną częścią naszej codzienności, wyraźnie wzrosło zainteresowanie poszukiwaniem różnorodnych technik zdobień opakowań m .in. kosmetycznych.

Zdobienie opakowań można bez wątpienia nazwać sztuką użyteczną. Dekoracje mają zachwycać wyglądem i być praktyczne, obecnie producenci kosmetyków stoją przed trudnym wyborem rodzaju dekoracji opakowania, wprawdzie jest to element kluczowy przy wyborze właśnie tego produktu przez klienta, ale z drugiej strony producenci chcą minimalizować koszty produkcji. Poszukuje się więc idealnego rozwiązania, poprzez dobór metod zdobień. Kombinacja metalizacji próżniowej i lakierowania UV pozwala uzyskać szeroką gamę kolorystyczną, tym samym napędzając ciągły postęp w technologii dekoracji tworzyw sztucznych lakierami UV. Dodatkowo pozwala uzyskać detale o wysokich walorach estetycznych i znacznej odporności na czynniki fizykochemiczne.

Mgr farm. Michał Abendrot
R&D Manager - Dr Koziej Sp. z o. o. Sp. k.
Blue light i jego wpływ na skórę”

Poszczególne rodzaje promieniowania różnią się przenikalnością skórną, co w sposób bezpośredni rzutuje ich korzystne lub szkodliwe działanie w obrębie skóry. Światło niebieskie (ang. blue light), jest dość podobne do promieniowania UVA, które nasila proces fotostarzenia. Mimo tego, że ekspozycja na blue light stale rośnie (np. przez używanie smartfonów), to problem ten nie jest wciąż silnie zakorzeniony w świadomości konsumentów. O tym, jaki jest wpływ niebieskiego światła na skórę opowiem Państwu podczas Targów PCI Days 2019, na które serdecznie zapraszam.

Dr Grzegorz Nawrot
Wynalazca, projektant wzornictwa przemysłowego, nauczyciel uniwersytecki, autor książek - Bech Packaging Sp. z o. o.
“Potencjał w kreatywności”

W ramach tego wykładu opowiem jakie efekty przynosi kreatywność. Będę poruszał się w obszarze design’u szeroko pojętego z pochyleniem w stronę design’u opakowań kosmetycznych. Rozpocznę anegdotami z pracy dydaktycznej, następnie podzielę się wiedzą z zakresu wdrażania nowych produktów, a zakończę krótką prezentacją efektów mojej pracy zawodowej.

Łukasz Barbacki
CEO - Barbacki Consulting
“Nowe marki kosmetyczne – urodzaj czy klęska urodzaju?’

Patroni medialni