15 maja 2019 – środa

dr Joanna Uchańska
Radca Prawny - Grupa Chałas i Wspólnicy
Ochrona informacji w branży farmaceutycznej – modele, rekomendacje i wytyczne”
dr Magdalena Tagowska, dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
“Patentowanie leków – co warto patentować; jakie są sposoby ochrony wynalazków w branży farmaceutycznej?”

Ochrona własności intelektualnej, w tym w szczególności ochrona patentowa, stanowi fundament gospodarki opartej na innowacji oraz odgrywa kluczową rolę dla rozwoju nowych technologii, w tym również w branży farmaceutycznej. Czym jest patent? Jest to monopol na korzystanie z wynalazku, tj. rozwiązanie o charakterze technicznym. Monopol ten podlega jednakże konkretnym ograniczeniom, a aby go uzyskać niezbędne jest spełnienie określonych wymogów. Jednym z tych wymogów jest publiczne przedstawienie istoty wynalazku, co niewątpliwie stanowi wkład w dalszy rozwój technologii, której wynalazek dotyczy. Podczas prezentacji dr Magdaleny Tagowskiej i dr Agnieszki Żebrowskiej-Kucharzyk dowiemy się czy wszystkie wynalazki w branży farmaceutycznej warto patentować i jakie są sposoby ochrony tych wynalazków. Prelegenci są rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii; pracują w kancelarii patentowej Patpol, która od 1966 roku doradza wynalazcom i przedsiębiorcom we wszystkich kwestiach dotyczących własności intelektualnej.

Robert Wójcik
Polpharma
“Media procesowe w przemyśle farmaceutycznym”
Krystian Stempniak
Grupa Adamed
“Projektowanie i optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o ocenę ryzyka”
Agnieszka Wilczyńska - Zuchora
Takeda
“Statystyka w jakości”

Aby ocenić jakość wyrobu można przyjąć kontrolę 100 % , która jest bardzo czasochłonna i kosztowna, lub oprzeć się na statystycznej metodzie wyznaczania partii. metody kontroli statystycznej należy wybrać, kiedy nie jest możliwe kontrolowanie wyrobów w 100 %. ułatwieniem w wyborze schematu kontroli są normy ISo a wszczególności ISO 2859 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną — Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią. dzięki tej normie decydujemy się na przyjęcie lub odrzycenie partii o liczności próbki n o określonej granicy akceptowalności jakośći AQL.

PANEL DLA ZAKUPOWCÓW (WYKŁAD + WARSZTATY) – SALA KONFERENCYJNA

Agnieszka Piątkowska
Big Fish Polska Sp. z o.o.
Budowanie skutecznych zespołów zakupowych – od funkcji operacyjnej do strategicznej”

Przedmiotem prezentacji będzie omówienie najczęściej występujących struktur organizacji zakupowych. Przedstawimy także różne role jakie mogą pełnić w przedsiębiorstwie (operacyjna/taktyczna/strategiczna). Skupimy się także na przyszłości funkcji zakupowej oraz kompetencjach poszczególnych członków zespołu zakupowego w zależności od tego jaką role pełnią.

Przedstawiamy zarys tematyki skutecznego zarządzania zespołami zakupowymi. Zasygnalizujemy kluczowe kwestie dotyczące struktury działu zakupów, rekrutacji członków zespołu, zarządzania zespołem i własną karierą lidera.

W zależności od wielkości i typu biznesu (jego kompleksowości) mamy do czynienia z różnymi strukturami działu zakupów. Od lokalnych, płaskich struktur zakupowych po globalne dywizje. Najczęściej spotyka się podział struktury względem kategorii zakupowych, projektów lub też względem procesu zakupowego o czym bardziej szczegółowo opowiemy podczas prezentacji.

Renata Olszewska – Jedynak
Big Fish Polska Sp. z o. o.
WARSZTATY
“Narzędzia do planowania strategii zakupowej”

16 maja 2019 – czwartek

Iwona Studzińska
Etigraf Sp. z o.o.
“Wizualna przewaga konkurencyjna opakowań w lekach OTC i suplementach diety”
mgr farmacji Maciej Jaskólski
Koordynator Badań i Rozwoju - Curtis Health Caps
“CDMO – kontraktowe wytwarzanie i rozwój”

Outsourcing w branży farmaceutycznej pojawił się dekady temu jako usługa niszowa, oferująca dodatkowe możliwości produkcyjne lub specjalistyczne usługi dla firm farmaceutycznych. Od lat wciąż zyskuje na znaczeniu. Wartość światowego rynku firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją kontraktową nieustannie rośnie. Coraz częściej też, kontraktowi wytwórcy podejmują decyzję o poszerzeniu swojej działalności o dodatkowe usługi, w tym kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, stając się organizacją CDMO (z ang. Contract Development and Manufacturing Organisation). Na usługi te składa się m.in. analiza biznesowa, przeglądy obszarów terapeutycznych, rozwój formulacji, w tym opracowywanie składów nowych produktów w oparciu o literaturę i najnowsze trendy rynkowe, rozwój i walidacja metod analitycznych dla produktu, badania stabilności, opracowanie dokumentacji rejestracyjnej, a także wsparcie regulacyjne w zakresie rejestracji produktu leczniczego. Często prace CDMO rozszerzają się też na cały cykl życia produktu zapewniając MAH’owi wsparcie w sprawowaniu nadzoru nad bezpieczeństwem terapii, a podążając za wymaganiami prawa oferując kompleksowe usługi serializacji, czy agregacji wybranych grup produktów. Decyzja o wyborze kontraktowego wytwórcy, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym, z pewnością nie należy do łatwych, stąd postaramy się w trakcie wykładu podpowiedzieć na co warto zwrócić uwagę planując współpracę z CDMO.

Agnieszka Szpikowska, Sonja Bauhuber
Rettenmaier Polska Sp. z o.o.
Wielki świat substancji rozsadzających”
Michał Gasztych
Novartis
„Audit Trail review” w Kontroli Jakości i na Produkcji – podejście praktyczne”
Paweł Gruszczyński
Capsugel Belgium NV - Lonza
“Kapsułki żelatynowe czy HPMC? Wybór odpowiedniego polimeru: rodzaje oraz ich zastosowanie w lekach oraz suplementach diety.”

 

dr Michał Kaczmarski
Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL)
„Wzrost bezpieczeństwa pacjentów, dzięki serializacji farmaceutyków. Pierwsze miesiące doświadczeń rynku po wprowadzeniu systemu weryfikacji autentyczności leków”
Radosław Marter
One2tribe.pl
Jakie wyzwania występują w koncernach farmaceutycznych podczas wdrażania systemów CRM i innowacyjnych rozwiązań z sektora digital?

Wdrożenie systemu CRM to duża zmiana dla każdej organizacji. Niestety, często działy IT i Digital nie mają wystarczającej wiedzy, aby wspierać lub przezwyciężać opór związany z używaniem danego narzędzia. Dlatego, do tego wyzwania należy podejść etapami i mieć na uwadze, różny poziom wiedzy poszczególnych grup. W jaki sposób wprowadzić innowacyjne rozwiązania do organizacji, aby ich użytkowanie przełożyło się na realne efekty pracy i zmianę zachowań, a w konsekwencji na budowanie przewagi konkurencyjnej?

 

Patroni medialni