Etigraf Sp. z o.o.
“Zabezpieczenie oryginalności środków farmaceutycznych – Rozwiązania etykietowe”
Dr Joanna Uchańska
Radca Prawny - Grupa Chałas i Wspólnicy
Ochrona informacji w branży farmaceutycznej – modele, rekomendacje i wytyczne”
Dr Magdalena Tagowska, dr Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
“Patentowanie leków – co warto patentować; jakie są sposoby ochrony wynalazków w branży farmaceutycznej?”

Ochrona własności intelektualnej, w tym w szczególności ochrona patentowa, stanowi fundament gospodarki opartej na innowacji oraz odgrywa kluczową rolę dla rozwoju nowych technologii, w tym również w branży farmaceutycznej. Czym jest patent? Jest to monopol na korzystanie z wynalazku, tj. rozwiązanie o charakterze technicznym. Monopol ten podlega jednakże konkretnym ograniczeniom, a aby go uzyskać niezbędne jest spełnienie określonych wymogów. Jednym z tych wymogów jest publiczne przedstawienie istoty wynalazku, co niewątpliwie stanowi wkład w dalszy rozwój technologii, której wynalazek dotyczy. Podczas prezentacji dr Magdaleny Tagowskiej i dr Agnieszki Żebrowskiej-Kucharzyk dowiemy się czy wszystkie wynalazki w branży farmaceutycznej warto patentować i jakie są sposoby ochrony tych wynalazków. Prelegenci są rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w zgłoszeniach patentowych z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii; pracują w kancelarii patentowej Patpol, która od 1966 roku doradza wynalazcom i przedsiębiorcom we wszystkich kwestiach dotyczących własności intelektualnej.

Curtis Health Caps
CDMO – kontraktowe wytwarzanie i rozwój”

 

Patroni medialni